Bị chịch bởi mấy anh tây đen chim to aika

#1 Zoom+ 34

Bị chịch bởi mấy anh tây đen chim to aika về đơn vị nghe cảm ơn 4 e nghe 1 thằng trong số đó nói không có gì a ơi chừng nào làm mafia nửa kêu e với tôi cười T: Nhí lớn chở tụi nó về bên nhà thằng giang thay đồ rồi chờ về chỗ củ đi Nhí Lớn: Dạ e đi liền tụi thằng khoa theo nhí lớn ra xe T: Tình cờ 3 thằng e mày có thêm 2 cái huyện luôn nãi mà nó không tin là tao bắn thiệt…

Bị chịch bởi mấy anh tây đen chim to aika
Xem thêm
Đóng QC