Dập tan nát lồn xinh của người gái Ishida Karen

#1 Zoom+ 34

Dập tan nát lồn xinh của người gái Ishida Karen thấy nó bán hàng rong giờ tàn tạ lắm rồi mẹ tội nghiệp lắm Mẹ: Tội nghiệp vậy thôi coi giúp nó được gì giúp đi nhỏ đó hồi đi học xinh gái lắm T: Ba thằng tùng nó đậu đại học rồi đó ba tuần sao nhập học chị ngọc nghe vậy vui mừng C Ngọc: Đậu đại học rồi mừng quá hihihi Ba: A có nói với hiệu trưởng trường rồi C Ngọc: Con cảm ơn ba Ba: Dặn nó lên mà học…

Dập tan nát lồn xinh của người gái Ishida Karen
Xem thêm
Đóng QC