Mới thức dậy với bạn giám đốc trẻ dễ thương Mary Tachibana

#1 Zoom+ 22

Mới thức dậy với bạn giám đốc trẻ dễ thương Mary Tachibana rồi hỏi Hoàng: Bắt nó rồi đem đi đâu a T: Đem về cho thằng Phước đồng tháp nói a gửi Hoàng: Ok anh Nhìn đồng đồ thì cũng gần trưa tôi kêu mọi người giải tán còn thằng Nhí Lớn và Cu Lì thì về đồng tháp còn mình tôi ở đây tôi cũng lội bộ đi về quán karaoke mà làm công việc của ngày hôm qua Đang đi vào quán karaoke cũng đến giờ cơm trưa Bước vào quán thì thấy cô.

Mới thức dậy với bạn giám đốc trẻ dễ thương Mary Tachibana
Xem thêm
Đóng QC