Tranh thủ giờ nghỉ đè em giáo viên ra đụ Aki Sasaki

#1 Zoom+ 29

Tranh thủ giờ nghỉ đè em giáo viên ra đụ Aki Sasaki tá hỏi Thượng Tá: Mấy a biết thông tin gì àh Khôi: Bí mật thượng tá ơi Thông cảm không thể tiết lộ Tiến: Thôi về phòng PA họp đi rồi báo cáo a Dự xem có chỉ đạo gì không Thượng Tá xin cho 1 bộ hồ sơ của hiện trường này và tất cả chứng cứ bên a thu thập được làm ơn gửi cho tôi Chiều tôi cho người qua lấy Thượng Tá: Ok anh để tôi tổng hợp rồi để sẵn.

Tranh thủ giờ nghỉ đè em giáo viên ra đụ Aki Sasaki
Xem thêm
Đóng QC